INNOVATIONSUPPHANDLING X

Innovationsupphandling X var ett projekt med syftet att genom upphandling skapa nya tjänstekoncept med högre kvalitet och större fokus på den faktiska användaren. Nya metoder som kan ge lösningar på samhällsproblem genom nytänkande och användarperspektiv.

Med fokus på de äldres måltidssituation genomfördes forskningsstudier och praktiska tillämpningar i fyra olika kommuner i Gävleborgs län. Genom att utmana dagens lösningar skapades en metod för att förbättra tjänster, främja innovation och ge en meningsfull tillvaro för de äldre.

Projektet drevs av Sigrid Petterssén och Anette Jonsäll. Idag arbetar de på Region Gävleborg med projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt >