Projektet Innovationsupphandling X var ett 4-årigt projekt, finansierat av Vinnova. Projekttiden löpte från 1 februari 2012 till 31 december 2015, och ägare av projektet var kommunförbundet Inköp Gävleborg.
Projektet genomfördes i 4 pilotkommuner i Gävleborg.

Läs mer om det praktiska arbetet här >>

OM PROJEKTET


Read about the project in english here (page 94) >>

äldre blir äldre och äldre blir fler, samtidigt som antalet aktiva i arbetslivet minskar. I framtiden kommer vårt samhälle att ställas inför stora utmaningar för att äldre ska kunna erbjudas ett meningsfullt åldrande.

- Maten och måltiden är en fråga om livskvalitet. Många äldre äter för dåligt och frågan är hur man kan ändra på det. För att hitta nya lösningar på hur äldre ska få sina måltider måste vi upphandla på andra sätt, säger Johan Almesjö, förbundsdirektör på Inköp Gävleborg.

I upphandlingen och leveransen av måltidssituationer är många aktörer på olika nivåer inblandade; beslutsfattare, offentliga beställare och utförare, företag inom livsmedels- och transportbranschen, samt offentliga upphandlare. Processen är minst sagt komplex och det är lätt att kommunikationen mellan olika parter blir otydlig, och att för lite fokus läggs på vem det faktiskt är som utnyttjar tjänsten.

Därmed är jakten på det verkliga behovet en viktig och avgörande del i vårt arbete och att bygga en djupare insikt om vem användaren är. Det är sedan denna insikt som ska ligga som grund för att skapa tjänster som på bästa sätt möter detta behov.

I beställning och upphandling av tjänster ser man ofta till de lösningar som redan finns på marknaden, för att sedan ta det alternativ som är mest acceptabelt och ligger närmast kravbilden. Innovationsupphandling handlar om att hitta nya lösningar och metoder som bättre möter det behov som tjänsten faktiskt ska uppfylla. Med andra ord anpassar man kravspecifikationen och tjänsten efter behovet istället för tvärtom.

Projektet förväntas generera nya modeller för innovativ upphandling, en Nationell Innovationsplattform, driven av offentlig upphandling och en Regional plattform för Innovativ utveckling, som riktar sig mot vård och omsorg med stöd av b.la Innovativ upphandling. Dessa plattformar ska ha till uppgift att sprida kunskap om innovativ utveckling nationellt och internationellt.

Det mogna tjnstesamhllets frnyelse
Läs om projektet i boken
Det mogna tjänstesamhällets förnyelse.