Projektet Innovationsupphandling X var ett 4-årigt projekt, finansierat av Vinnova. Projekttiden löpte från 1 februari 2012 till 31 december 2015, och ägare av projektet var kommunförbundet Inköp Gävleborg.
Projektet genomfördes i 4 pilotkommuner i Gävleborg.

Läs mer om det praktiska arbetet här >>

STYR- OCH REFERENSGRUPP


STYRGRUPP

Johan Almesjö - Inköp Gävleborg
Ann-Mari Fineman - Vinnova
Mats Törnqvist - Region Gävleborg

REFERENSGRUPP

Birgitta Laurent - Svenskt Näringsliv
Björn Axelsson - Handelshögskolan Stockholm
Björn Lagnevik - Region Skåne
Elisabeth Wallander - Kammarkollegiet Upphandlingsstödet
Johanna Essemyr Pauldin - Tillväxtverket
Magnus Ernström - Region Gävleborg
Nina Widmark - Vinnova
Rolf Höök - Stockholms Universitet